Connect with us

Güncel

League of Legends 13.10 Yama Notları yayınlandı

League of Legends 13.10 Yama Notları oyuncular ile buluştu.

League of Legends 13.10 Yama Notları yayınlandı

League of Legends 13.10 Yama Notları 16 Mayıs Salı gününün öğleden sonra saatlerinde yayınlandı. Dolu dolu olan bu Sezon Ortası Güncellemesi’nde nişancı ve destek eşyaları, sorun çıkaran suikastçı eşyaları ve erken safha dengesizliklerinin ele alındığı belirtilen güncelleme ARAM düzenlemeleri, İhtişamlı Mağaza rotasyonu ve yeni Buzul Ay kostümlerini de beraberine getiriyor.

League of Legends 13.10 Yama Notları

Şampiyonlar

Akshan

 • Pasif – Kirli Dövüş
  • ÜÇÜNCÜ YÜKTEKİ BÜYÜ HASARI: Seviyeye bağlı olarak 10-165 ⇒ Seviyeye bağlı olarak 10-165 (+%60 YG)
  • KALKAN DEĞERİ: Şampiyon seviyesine bağlı olarak sabit artacak şekilde 40-280 (+%35 İlave SG) ⇒ Sabit olarak artmak yerine taban nitelik artışını yansıtarak artacak şekilde 40-280 (+%35 İlave SG) (Not: Bu değişiklik oyunun erken ve orta safhalarındaki kalkanın yaklaşık %10 azalması anlamına geliyor.)

Kalista

 • E – Ciğerini Sök
  • YAVAŞLATMA: %10/18/26/34/42 ⇒ %10/18/26/34/42 (100 YG başına +%5)
  • FİZİKSEL HASAR: 20/30/40/50/60 (+%70 SG) ⇒ 20/30/40/50/60 (+%70 SG) (+%20 YG)
  • FAZLADAN YÜK HASARI: 10/16/22/28/34 (+%23,2/27,55/31,9/36,25/40,6 SG) ⇒ 10/16/22/28/34 (+%23,2/27,55/31,9/36,25/40,6 SG) (+%20 YG)

Kindred

 • W – Kurdun Hiddeti
  • BÜYÜ HASARI: 25/30/35/40/45 (+%20 İlave SG) (+ hedefin mevcut canının %1,5’i (damga başına +%1)) ⇒ 25/30/35/40/45 (+%20 İlave SG) (+%20 YG) (+ hedefin mevcut canının %1,5’i (damga başına +%1))
 • E – Karabasan
  • YAVAŞLATMA: %50 ⇒ %50 (100 YG başına +%5)

Neeko

 • Q – Tohum Tuzağı
  • CANAVARLARA YÖNELİK İLAVE HASAR: 30/40/50/60/70 ⇒ 35/50/65/80/95
 • W – Kandırıkçı
  • CANAVARLARA YÖNELİK İLAVE HASAR: 50 ⇒75
 • R – Ruh Çiçeği
  • BÜYÜ HASARI: 150/350/550 (+%100 YG) ⇒ 150/350/550 (+%120 YG)

Vayne

 • Q – Takla
  • BİR SONRAKİ SALDIRININ İLAVE FİZİKSEL HASARI: %75/85/95/105/115 SG ⇒ %75/85/95/105/115 SG (+%50 YG)

Kritik Vuruş Eşyalarına Yönelik Değişiklikler

“Kritik vuruş eşyalarını kullanan oyuncuları heyecanlandıracak çok daha açık uçlu bir eşya ekosistemi oluşturmak için onlara büyük bir güncelleme getiriyoruz. An itibarıyla League of Legends’da kritik vuruş sağlayan iki farklı ihtişamlı eşya seti var diyebiliriz: Kraken Katili/Rüzgârın Hiddeti/Ölümsüz Kalkanyay ve Ebedi Kılıç/Navori Seribıçakları/Guinsoo’nun Hiddeti. Nihayetinde Ebedi Kılıç, Navori Seribıçakları, Guinsoo’nun Hiddeti ve Rüzgârın Hiddeti’nin ihtişamlı eşya rolüne daha iyi uyduklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla diğer eşyaları efsanevi aşamasına düşürüp niteliklerini buna göre ayarlıyoruz.

Yeni ihtişamlı eşyalar, zaten işlerinde iyi oldukları için eski hallerine oldukça benziyorlar. Yalnızca Guinsoo’nun Hiddeti’ne kayda değer bir değişiklik getirerek isabet halinde hasara dayanan karma dizilimlere (Kayle ve Teemo dizilimleri gibi) daha uygun olmasını sağlıyoruz.

Efsanevi eşyalardaysa fazlasıyla güçlü eşyaları zayıflatarak dengeyi sağlıyoruz. Bunlara Kraken Katili’nin gerçek hasarını yitirmesi, Ölümsüz Kalkanyay’ın daha az kalkan sağlaması ve Kanasusamış’ın artık hiç kalkan sağlamaması gibi değişiklikler dahil. Fani Hatıratı, Tahsildar ve Cıva Yatağan gibi zayıf kalan eşyalara da basit güçlendirmeler getiriyoruz. Destansı aşamasında da Nişancı Yayı, Ocakbağlı Baltası ve Kircheis Parçacığı gibi zayıf kalan ve resmen tuzak geliştirmelere dönüşen eşyaları güçlendirirken Coşku gibi fazla güçlü eşyaları da zayıflatıyoruz.

Ayrıca Statikk Hançer yeniden aramızda!”

Kanasusamış

 • TOPLAM BEDEL: 3200 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: TEK Kılıcı + Çeviklik Pelerini + Vampirî Asa + 400 Altın (Not: Değişmedi.)
 • SALDIRI GÜCÜ: 55 (Not: Değişmedi.)
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • CAN ÇALMA: %15 ⇒ %18
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – TIKIN: Canınız %50’nin üstündeyken seviyenize bağlı olarak fazladan 10-40 Saldırı Gücü kazanırsınız.

Rüzgârın Hiddeti

 • TOPLAM BEDEL: 3400 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: Doruk Sadağı + Çeviklik Pelerini + Kazma + 625 Altın ⇒ TEK Kılıcı + Coşku + Uzun Kılıç + 650 Altın
 • SALDIRI GÜCÜ: 60 ⇒ 55
 • SALDIRI HIZI: %20 ⇒ %15
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] İLAVE HAREKET HIZI: %7
 • AKTİF – BULUT PATLAMASI: Atılarak yakınınızdaki en düşük canlı rakibe 150-350 (kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak en fazla +250) Fiziksel Hasar verirsiniz. Şampiyonlara öncelik verir. Verdiği hasar, hedefin eksik canına bağlı olarak artar. (Bekleme süresi: 90 saniye) (Not: Azami infaz eşiği %25 Mevcut Can, azami infaz gücü %60 İlave Hasar)
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 5 Saldırı Gücü kazandırır.

Tayfun

 • SALDIRI GÜCÜ: 80 ⇒ 70
 • SALDIRI HIZI: %35 ⇒ %30
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] İLAVE HAREKET HIZI: %7 ⇒ %9

Guinsoo’nun Hiddeti

 • [YENİ] AŞAMA DEĞİŞİKLİĞİ: Efsanevi ⇒ İhtişamlı
 • TOPLAM BEDEL: 2600 ⇒ 3200
 • EŞYA TARİFİ: Hiddetbıçağı + Çeviklik Pelerini + Hançer + 900 Altın ⇒ Kuvvet Kitabı + Hiddetbıçağı + Kazma + 690 Altın
 • [YENİ] SALDIRI GÜCÜ: 30
 • [YENİ] YETENEK GÜCÜ: 30
 • SALDIRI HIZI: %45 ⇒ %25
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – GAZAP: Saldırılar isabet halinde 30 Büyü Hasarı verir. Kritik vuruş ihtimaliniz bu hasarı en fazla 150 arttıracak şekilde dönüşür.
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – YAKAN SALDIRI: Normal saldırılar en fazla 4 defaya kadar birikecek şekilde %8 Saldırı Hızı sağlar. Azami yüke ulaşıldığında her üçüncü saldırı isabet etkilerini iki defa uygular.
 • [YENİ] İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara %5 Zırh Delme ve %6 Büyü Nüfuzu kazandırır.

Yürekdağlayan

 • SALDIRI GÜCÜ: 40
 • YETENEK GÜCÜ: 50
 • SALDIRI HIZI: %35

Ocakbağlı Baltası

 • TOPLAM BEDEL: 1000 ⇒ 1100
 • EŞYA TARİFİ: Uzun Kılıç + Hançer + 350 Altın ⇒ Uzun Kılıç + Hançer + Uzun Kılıç + 100 Altın
 • SALDIRI GÜCÜ: 15 ⇒ 20

Ölümsüz Kalkanyay

 • [YENİ] AŞAMA DEĞİŞİKLİĞİ: İhtişamlı ⇒ Efsanevi
 • TOPLAM BEDEL: 3400 ⇒ 3000
 • EŞYA TARİFİ: Doruk Sadağı + Çeviklik Pelerini + Vampirî Asa + 600 Altın ⇒ Kazma + Çeviklik Pelerini + Vampirî Asa + 625 Altın
 • SALDIRI GÜCÜ: 50 (Not: Değişmedi.)
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • CAN ÇALMA: %7 (Not: Değişmedi.)
 • [KALDIRILDI] SALDIRI HIZI: %20 ⇒ 0 (Kaldırıldı.)
 • ÖZEL PASİF – CAN SİMİDİ’NİN KALKAN GÜCÜ: Canınızı azami canınızın %30’unun altına düşürecek miktarda hasar aldığınızda önce 3 saniyeliğine seviyeye bağlı olarak 250-630 Kalkan kazanırsınız ⇒ Canınızı azami canınızın %30’unun altına düşürecek miktarda hasar aldığınızda önce 3 saniyeliğine seviyeye bağlı olarak 215-500 Kalkan kazanırsınız (Not: Can Simidi’nin kalkanı ileri seviyelere artmaya başlar.)
 • ÖZEL PASİF – CAN SİMİDİ’NİN İLAVE NİTELİKLERİ: Can Simidi tetiklendiğinde 8 saniyeliğine 15 ila 35 Saldırı Gücü kazandırır ⇒ Can Simidi tetiklendiğinde 8 saniyeliğine %30 Saldırı Hızı kazandırır

Ebedi Kılıç

 • [YENİ] AŞAMA DEĞİŞİKLİĞİ: Efsanevi ⇒ İhtişamlı
 • TOPLAM BEDEL: 3400 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: TEK Kılıcı + Kazma + Çeviklik Pelerini + 625 Altın (Not: Değişmedi.)
 • SALDIRI GÜCÜ: 70 (Not: Değişmedi.)
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • KRİTİK VURUŞ HASARI: %35 (Not: Kaldırılan Kusursuzluk pasifiyle aynı.)
 • [YENİ] İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 5 Saldırı Gücü kazandırır.

Nihayetin Kıyısı

 • SALDIRI GÜCÜ: 100

Kircheis Parçacığı

 • TOPLAM BEDEL: 700 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: Hançer + 400 Altın ⇒ Uzun Kılıç + 350 Altın
 • [YENİ] SALDIRI GÜCÜ: 15
 • [KALDIRILDI] SALDIRI HIZI: %15 ⇒ %0 (Kaldırıldı.)
 • ÖZEL PASİF – YÜKSEK GERİLİM Enerji Dolu saldırılar 80 İlave Büyü Hasarı verir ⇒ Enerji Dolu saldırılar 60 İlave Büyü Hasarı verir

Kraken Katili

 • [YENİ] AŞAMA DEĞİŞİKLİĞİ: İhtişamlı ⇒ Efsanevi
 • TOPLAM BEDEL: 3400 ⇒ 3000
 • EŞYA TARİFİ: Doruk Sadağı + Çeviklik Pelerini + Kazma + 625 Altın ⇒ Doruk Sadağı + Çeviklik Pelerini + Nişancı Yayı + 400 Altın
 • SALDIRI GÜCÜ: 65 ⇒ 40
 • SALDIRI HIZI: %25 ⇒ %30
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – DİZ ÇÖKTÜR: Her üçüncü saldırı 20 (+%60 Toplam SG) (+%45 YG) İlave Büyü Hasarı verir. Bu hasar, 6 saniye içinde aynı hedef üstünde yeniden tetiklendiğinde %50 artar. Bu artış en fazla %100 olabilir.

Cıva Yatağan

 • BÜYÜ DİRENCİ: 40 ⇒ 50

Fani Hatıratı

 • SALDIRI GÜCÜ: 35 ⇒ 40

Navori Seribıçakları

 • [YENİ] AŞAMA DEĞİŞİKLİĞİ: Efsanevi ⇒ İhtişamlı
 • TOPLAM BEDEL: 3400 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: Caulfield’ın Savaş Çekici + Kazma + Çeviklik Pelerini + 825 Altın (Not: Değişmedi.)
 • SALDIRI GÜCÜ: 60 (Not: Değişmedi.)
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • YETENEK HIZI: 20 (Not: Değişmedi.)
 • ÖZEL PASİF – YÜKSELİŞ: Normal saldırılarınız, ulti dışındaki yeteneklerinizin kalan bekleme sürelerini %12 azaltır.
 • ÖZEL PASİF – MUVAKKAT: Yetenekleriniz kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak en fazla %20 Hasar daha verir.
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı kazandırır.

Kırpışma

 • SALDIRI GÜCÜ: 80
 • YETENEK HIZI: 30

Doruk Sadağı

 • Doruk Sadağı artık herhangi bir ihtişamlı eşyanın tarifinde yer almıyor. Bu kadar. Tüm güncelleme bundan ibaret. Artık bu eşyayı ihtişamlı olacağı beklentisiyle almayın. Çünkü olmuyor.

Hayalet Dansçı

 • TOPLAM BEDEL: 2600 ⇒ 2800
 • EŞYA TARİFİ: Uzun Kılıç + Coşku + Uzun Kılıç + 850 Altın ⇒ Ocakbağlı Baltası + Coşku + 600 Altın
 • SALDIRI HIZI: %25 ⇒ %30

Hiddetbıçağı

 • TOPLAM BEDEL: 800 Altın ⇒ 1200 Altın
 • EŞYA TARİFİ: Hançer + Hançer + 200 Altın ⇒ Hançer + Hançer + 600 Altın
 • SALDIRI HIZI: %25 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – GAZAP: Saldırılar isabet halinde 20 Büyü Hasarı verir.
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – YAKAN SALDIRI: Normal saldırılar en fazla 3 defa birikecek şekilde %5 Saldırı Hızı kazandırır. Bu saldırı hızı ilavesi en fazla %15 olabilir.

Bombardıman Topu

 • TOPLAM BEDEL: 2500 ⇒ 3000
 • EŞYA TARİFİ: Coşku + Kircheis Parçacığı + 750 Altın ⇒ Uzun Kılıç + Coşku + Kircheis Parçacığı + 850 Altın
 • [YENİ] SALDIRI GÜCÜ: 30
 • SALDIRI HIZI: %35 ⇒ %15
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • İLAVE HAREKET HIZI: %7 (Not: Değişmedi.)
 • ÖZEL PASİF – KESKİN NİŞANCI: Enerji Dolu saldırılar 120 İlave Büyü Hasarı verir ve en fazla %35 İlave Saldırı Menzili kazanır ⇒ Enerji Dolu saldırılar seviyeye bağlı olarak 60-140 İlave Büyü Hasarı verir ve en fazla %35 İlave Saldırı Menzili kazanır

Nişancı Yayı

 • TOPLAM BEDEL: 1000 ⇒ 700
 • EŞYA TARİFİ: Hançer + Hançer + 400 Altın ⇒ Hançer + 400 Altın
 • SALDIRI HIZI: %25 ⇒ %15
 • ÖZEL PASİF – ÇELİK UÇLU: İsabet halinde 15 İlave Fiziksel Hasar verir ⇒ İsabet halinde 15 İlave Büyü Hasarı verir

Runaan’ın Kasırgası

 • TOPLAM BEDEL: 2600 ⇒ 2800
 • EŞYA TARİFİ: Hançer + Coşku + Hançer + 950 Altın ⇒ Coşku + Nişancı Yayı + 1000 Altın
 • SALDIRI HIZI: %45 ⇒ %40
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – DÜRT: Saldırılar isabet halinde 30 Büyü Hasarı verir.
 • ÖZEL PASİF – RÜZGÂRIN ÖFKESİ’NİN OK HASARI: %40 Toplam SG ⇒ %50 Toplam SG
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – RÜZGÂRIN ÖFKESİ: Rüzgârın Öfkesi artık menzilinde şampiyon bulamazsa minyonları da hedef alabiliyor.

Statikk Hançer

 • TOPLAM BEDEL: 3000
 • EŞYA TARİFİ: Doruk Sadağı + Çeviklik Pelerini + Kircheis Parçacığı + 400 Altın
 • SALDIRI GÜCÜ: 45
 • SALDIRI HIZI: %25
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20
 • ÖZEL PASİF – ELEKTROŞOK: Enerji Dolu saldırılar 60-170 (+%50 YG) İlave Büyü Hasarı veren bir zincirleme yıldırım gönderir. Bu Enerji Dolu saldırılar 6 ila 12 hedefe isabet eder, her hasar verdiğinde 600 birim mesafedeki yeni hedefine seker ve minyonlara %120 İlave Hasar verir.

Fırtınabiçen

 • TOPLAM BEDEL: 2700 ⇒ 3000
 • EŞYA TARİFİ: TEK Kılıcı + Çeviklik Pelerini + Kircheis Parçacığı + 100 Altın ⇒ Doruk Sadağı + Çeviklik Pelerini + Kircheis Parçacığı + 400 Altın
 • SALDIRI GÜCÜ: 45 ⇒ 55
 • SALDIRI HIZI: %15 (Not: Değişmedi.)
 • KRİTİK VURUŞ İHTİMALİ: %20 (Not: Değişmedi.)
 • ÖZEL PASİF – ŞİMŞEK: Enerji Dolu saldırılar 25 (+%65 Toplam SG) (+%50 YG) İlave Büyü Hasarı verir ve 1 saniyeliğine %45 Hareket Hızı kazandırır.

Tahsildar

 • ZIRH DEŞME: 12 ⇒ 18

Coşku

 • TOPLAM BEDEL: 1050 ⇒ 1100
 • SALDIRI HIZI: %18 ⇒ %15
 • HAREKET HIZI: %7 ⇒ %5
 • [KALDIRILDI] PASİF – COŞKULU: İlave hareket hızı artık özel pasif değil.

Suikastçı Eşyalarına Yönelik Değişiklikler

Draktharr’ın Gece Kılıcı

 • [KALDIRILDI] ÖZEL PASİF – GÖRÜNMEZ AVCI: Görünmez Avcı pasifi, artık her 15 saniyede bir rakip şampiyona yönelik sıradaki normal saldırınızı güçlendirmiyor.
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – GÖRÜNMEZ AVCI: Yetenekleriniz hedefin eksik canına bağlı olarak en fazla %15 İlave Hasar verir. Bu ilave hasar hedefin canı %20’ye düştüğünde azami miktarına ulaşır.
 • ÖZEL PASİF – GÖRÜNMEZ AVCI: Son 3 saniyede hasar verdiğiniz bir şampiyon katledildiğinde 1,5 saniyeliğine görünmez olursunuz ⇒ Son 3 saniyede hasar verdiğiniz bir şampiyon katledildiğinde yapılar haricindeki birimler tarafından hedef alınamaz hale gelirsiniz, bu etki zaten havadaki atışları yok etmez ve normalde görünmezlik etkisini sona erdiren eylemler bu etkiyi de sonlandırır (10 saniye bekleme süresi)

Sinsi Pençe

 • [YENİ] AŞAMA DEĞİŞİKLİĞİ: İhtişamlı ⇒ Efsanevi
 • TOPLAM BEDEL: 3100 ⇒ 3000
 • SALDIRI GÜCÜ: 60 ⇒ 55
 • YETENEK HIZI: 20 ⇒ 15
 • ZIRH DEŞME: 18 ⇒ 15
 • [KALDIRILDI] AKTİF – KUM DARBESİ: Kum Darbesi aktifi kaldırıldı.
 • [YENİ] PASİF – KUM SALDIRISI: Atıldıktan, ışınlandıktan veya gizlenme etkisinden çıktıktan sonra bir şampiyona yönelik sıradaki saldırınız yakın dövüşçüler için 85 (+%45 SG), menzilliler için 65 (+%30 SG) Fiziksel Hasar verir (10 saniye bekleme süresi). Kullanıcı yakın dövüşçüyse hedefi 0,5 saniyeliğine %99 yavaşlatır.

Youmuu’nun Hayaletkılıcı

 • [YENİ] AŞAMA DEĞİŞİKLİĞİ: Efsanevi ⇒ İhtişamlı
 • TOPLAM BEDEL: 3000 ⇒ 3100
 • SALDIRI GÜCÜ: 55 ⇒ 60
 • YETENEK HIZI: 15 ⇒ 20
 • AKTİF – TAYF ADIMI: %20 İlave Hareket Hızı ⇒ %25 İlave Hareket Hızı
 • [KALDIRILDI] PASİF – MUSALLAT: Çatışma dışında 40 İlave Hareket Hızı kazandıran Musallat pasifi kaldırıldı.
 • [YENİ] PASİF – MUSALLAT: Hareket ettiğinizde en fazla 100 adet olacak şekilde Hortlak Kristali biriktirirsiniz. Her yük çatışma dışında 0,4 Hareket Hızı (en fazla 40 Hareket Hızı) sağlar. Azami yüke ulaşınca seviyeye bağlı olarak 8 ila 20 Zırh Deşme kazanırsınız. Azami yükteyken bir rakip şampiyona hasar verdikten 3 saniye sonra bu yükler sıfırlanır.
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 7 Saldırı Gücü kazandırır.

Youmuu’nun Akıbeti

 • SALDIRI GÜCÜ: 75
 • YETENEK HIZI: 25
 • ZIRH DEŞME: 26

Destek Eşyalarına Yönelik Değişiklikler

Cehennem Maskesi

 • TOPLAM BEDEL: 3000 ⇒ 2400
 • EŞYA TARİFİ: Antik Dönüştürücü + Hayalet Pelerini + 450 Altın ⇒ Alazcevher + Negatron Pelerini + 700 Altın
 • CAN: 550 ⇒ 300
 • YETENEK HIZI: 10 (Not: Değişmedi.)
 • BÜYÜ DİRENCİ: 40 ⇒ 60
 • ÖZEL PASİF – TUZ BUZ ET: 550 birim yakınınızdaki rakip şampiyonları lanetler ve onların büyü direncini 5 (+%1,2 İlave Can) azaltırsınız. Bu miktar en fazla 25 olabilir. Lanetli rakip başına 9 İlave Büyü Direnci kazanırsınız. (Not: Değişmedi.)
 • [KALDIRILDI] ÖZEL PASİF – ANTİK DÖNÜŞÜM: Antik Dönüşüm özel pasifi Cehennem Maskesi’nden kaldırıldı.

Kızgın Buhurdanlık

 • TOPLAM BEDEL: 2300 ⇒ 2100
 • EŞYA TARİFİ: Kuvvet Kitabı + Yasak İdol + Kuvvet Kitabı + 630 Altın ⇒ Ruh Yeli + Yasak İdol + 450 Altın
 • YETENEK GÜCÜ: 60 ⇒ 35
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 ⇒ %75
 • İLAVE İYİLEŞTİRME VE KALKAN GÜCÜ: %8 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] HAREKET HIZI: %5
 • ÖZEL PASİF – KUTSA: Bir takım arkadaşınıza iyileştirme ve kalkan sağladığınızda ikinizin de saldırıları 6 saniyeliğine güçlenerek takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak %10-30 İlave Saldırı Hızı ve isabet halinde 5-20 Büyü Hasarı kazanır ⇒ Bir takım arkadaşınıza iyileştirme ve kalkan sağladığınızda ikinizin de saldırıları 6 saniyeliğine güçlenerek takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak %15-30 Saldırı Hızı ve isabet halinde 15-30 Büyü Hasarı kazanır

Lütuf Kadehi

 • TOPLAM BEDEL: 900 Altın
 • EŞYA TARİFİ: Yakut Kristal + Peri Tılsımı + 250 Altın
 • CAN: 200
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %50
 • ÖZEL PASİF – UYUM: Her fazladan %25 Taban Mana Yenilenmesi başına %25 Taban Can Yenilenmesi kazanırsınız.

Kimyasal Çürütücü

 • TOPLAM BEDEL: 2300 ⇒ 2100
 • EŞYA TARİFİ: Bilinmezlik Küresi + Yasak İdol + 700 Altın ⇒ Bilinmezlik Küresi + Yasak İdol + 500 Altın
 • YETENEK GÜCÜ: 40 ⇒ 35
 • YETENEK HIZI: 15 (Not: Değişmedi.)
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 ⇒ %75
 • İYİLEŞTİRME VE KALKAN GÜCÜ: %8 ⇒ %10
 • ÖZEL PASİF – POFKEP TOKSİNİ: Şampiyonlara hasar vermek 3 saniyeliğine Ağır Yara açar. (Not: Değişmedi.)

Helia’nın Yankıları

 • TOPLAM BEDEL: 2300
 • EŞYA TARİFİ: Ahenk Kadehi + Bandle Camı Ayna + 400 Altın
 • YETENEK GÜCÜ: 30
 • CAN: 200
 • YETENEK HIZI: 15
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %125
 • ÖZEL PASİF – TAYF GÖÇÜ: Bir şampiyona hasar vermek en fazla 2 olacak şekilde bir Tayf Parçacığı kazandırır. Bir takım arkadaşını iyileştirmek veya ona kalkan sağlamak tüm Tayf Parçacıklarını tüketerek takım arkadaşının seviyesine bağlı olarak 20 ila 100 Can yeniler ve en yakındaki rakip şampiyona takım arkadaşının seviyesine bağlı olarak parçacık başına 30 ila 200 Büyü Hasarı verir.
 • ÖZEL PASİF – AHENKSİZLİK: %25 Taban Mana Yenilenmesi başına 3 Yetenek Gücü kazandırır. Uyum’u devre dışı bırakır.
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı kazandırır.

Haykıran Şehrin Kederi

 • YETENEK GÜCÜ: 60
 • CAN: 300
 • YETENEK HIZI: 20
 • MANA YENİLENMESİ: %225

Denge Örtüsü

 • TOPLAM BEDEL: 2500 ⇒ 2300
 • EŞYA TARİFİ: Alazcevher + Ordu Kalkanı + 500 Altın ⇒ Hayatpınarı Madalyonu + Büyüsavar Pelerin + 800 Altın
 • CAN: 200 (Not: Değişmedi.)
 • ZIRH: 30 (Not: Değişmedi.)
 • BÜYÜ DİRENCİ: 30 (Not: Değişmedi.)
 • YETENEK HIZI: 20 ⇒ 20
 • ÖZEL PASİF – IŞIMA: Bir rakip şampiyonu hareketsiz bıraktığınızda ya da yere sapladığınızda veya bir rakip şampiyon tarafından hareketsiz bırakıldığınızda veya yere saplandığınızda 600 birim yakınınızdaki tüm rakip şampiyonlara Pişmanlık uygulayarak aldıkları hasarı 5 saniyeliğine %10 arttırırsınız. (Not: Değişmedi.)
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 5 Zırh ve 5 Büyü Direnci kazandırır.

İmparatorun Fermanı

 • TOPLAM BEDEL: 2500 ⇒ 2300
 • EŞYA TARİFİ: Bandle Camı Ayna + Alazcevher + 750 Altın ⇒ Bandle Camı Ayna + Şeytani Külliyat + 450 Altın
 • YETENEK GÜCÜ: 40 ⇒ 55
 • YETENEK HIZI: 20 (Not: Değişmedi.)
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 (Not: Değişmedi.)
 • ÖZEL PASİF – KOORDİNASYONLU ATIŞ: Şampiyonları yavaşlatan veya hareketsiz bırakan yetenekler hedefe takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak 45-75 İlave Büyü Hasarı verir ve onu 4 saniyeliğine işaretler (işaret uygulanan rakip şampiyon başına 6 saniye bekleme süresi), takım arkadaşlarınızın hasarıysa bu işareti patlatarak seviyelerine bağlı olarak fazladan 90-150 Büyü Hasarı verir ve ikinize de 2 saniyeliğine %20 Hareket Hızı kazandırır ⇒ Şampiyonları yavaşlatan veya hareketsiz bırakan yetenekler hedefe takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak 35-75 İlave Büyü Hasarı verir ve onu 4 saniyeliğine işaretler (işaret uygulanan rakip şampiyon başına 6 saniye bekleme süresi, takım arkadaşlarınızın hasarıysa bu işareti patlatarak seviyelerine bağlı olarak fazladan 70-150 Büyü Hasarı verir ve ikinize de 2 saniyeliğine %20 Hareket Hızı kazandırır

Şövalyenin Adağı

 • TOPLAM BEDEL: 2300 ⇒ 2200
 • EŞYA TARİFİ: Kristal Kolluk + Yenilenme Boncuğu + Alazcevher + 400 Altın ⇒ Hayatpınarı Madalyonu + Kristal Kolluk + 350 Altın
 • CAN: 400 ⇒ 350
 • [YENİ] ZIRH: 25
 • YETENEK HIZI: 20 ⇒ 15
 • TABAN CAN YENİLENMESİ: %200 ⇒ %125
 • ÖZEL AKTİF – TEMİNAT: Bir takım arkadaşınızı bu güce Layık olarak belirlersiniz (60 saniye bekleme süresi). (Not: Değişmedi.)
 • ÖZEL PASİF – FEDAKÂRLIK: Layık takım arkadaşınız yakınınızdayken, aldığı azaltma etkilerinden önceki hasarın %10’unu size yönlendirir ve Layık takım arkadaşınızın şampiyonlara verdiği hasarın %10’una eşdeğer miktarda iyileşirsiniz. Layık takım arkadaşınızın canı %30’un altındaysa hasar azaltma %20’ye yükselir. (Not: Bu pasifteki azaltma etkilerinden sonraki hasarı, azaltma etkilerinden önceki hasar olarak değiştirdik.)

Hayatpınarı Madalyonu

 • TOPLAM BEDEL: 1050
 • EŞYA TARİFİ: Dokuma Zırh + Yakut Kristal + 350 Altın
 • CAN: 150
 • ZIRH: 25
 • YETENEK HIZI: 5

Demir Solari’nin Broşu

 • TOPLAM BEDEL: 2500 ⇒ 2300
 • EŞYA TARİFİ: Alazcevher + Ordu Kalkanı + 500 Altın ⇒ Hayatpınarı Madalyonu + Büyüsavar Pelerin + 800 Altın
 • CAN: 200 (Not: Değişmedi.)
 • ZIRH: 30 (Not: Değişmedi.)
 • BÜYÜ DİRENCİ: 30 (Not: Değişmedi.)
 • YETENEK HIZI: 20 (Not: Değişmedi.)
 • AKTİF – BAĞLILIK: Size ve 850 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınıza 2,5 saniyeliğine hedefin seviyesine bağlı olarak 180-330 Kalkan kazandırır ⇒ Size ve 850 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınıza 2,5 saniyeliğine hedefin seviyesine bağlı olarak 200-360 Kalkan kazandırır
 • ÖZEL PASİF – TAKDİS: Yakınınızdaki takım arkadaşlarınıza 3 Zırh ve Büyü Direnci sağlar. (Not: Değişmedi.)
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyaların Takdis etkisine Zırh ve 2 Büyü Direnci Artışı sağlar. (Not: Değişmedi.)

Mikael’in Lütfu

 • TOPLAM BEDEL: 2300 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: Yasak İdol + Negatron Pelerini + 600 Altın ⇒ Ahenk Kadehi + Yasak İdol + 550 Altın
 • [YENİ] CAN: 250
 • KALDIRILDIBÜYÜ DİRENCİ: 50 ⇒ 0 (Kaldırıldı.)
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 (Not: Değişmedi.)
 • İYİLEŞTİRME VE KALKAN GÜCÜ: %16 ⇒ %15
 • AKTİF – ARINMA: Bir takım arkadaşınızın üstündeki havaya savurma ve sindirme hariç tüm kitle kontrolü etkilerini kaldırırsınız, ayrıca takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak 100-180 Can yenilersiniz (120 saniye bekleme süresi) ⇒ Bir takım arkadaşınızın üstündeki havaya savurma ve sindirme hariç tüm kitle kontrolü etkilerini kaldırırsınız, ayrıca takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak 100-250 Can yenilersiniz (120 saniye bekleme süresi)
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – UYUM: Her fazladan %25 Taban Mana Yenilenmesi başına %25 Taban Can Yenilenmesi kazanırsınız.

Dinçleştirici Aytaşı

 • TOPLAM BEDEL: 2500 ⇒ 2300
 • EŞYA TARİFİ: Bandle Camı Ayna + Alazcevher + 750 Altın ⇒ Bandle Camı Ayna + Alazcevher + 550 Altın
 • YETENEK GÜCÜ: 40 ⇒ 35
 • CAN: 200 (Not: Değişmedi.)
 • YETENEK HIZI: 20 (Not: Değişmedi.)
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – YILDIZ IŞIĞI: Bir takım arkadaşınıza sağladığınız iyileştirme veya kalkan, kendiniz hariç en yakınınızdaki takım arkadaşınıza sekerek asıl miktarın %20 ila %35’i kadar iyileştirme veya %30 ila %40’ı kadar Kalkan sağlar. Bu oranlar takım arkadaşınızın seviyesine göre belirlenir.
 • [YENİ] İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı kazandırır.

Yıldızkaydıran

 • YETENEK GÜCÜ: 65
 • CAN: 300
 • YETENEK HIZI: 25
 • MANA YENİLENMESİ: %200

Erdem Işığı

 • TOPLAM BEDEL: 3200 ⇒ 2700
 • EŞYA TARİFİ: Ordu Kalkanı + Alazcevher + Yakut Kristal + 800 Altın ⇒ Ordu Kalkanı + Dev Kemeri + 600 Altın
 • CAN: 400 ⇒ 350
 • ZIRH: 30 (Not: Değişmedi.)
 • BÜYÜ DİRENCİ: 30 (Not: Değişmedi.)
 • YETENEK HIZI: 20 ⇒ 10
 • ÖZEL PASİF – KILAVUZ IŞIK: Ultinizi kullandığınızda 9 saniyeliğine sınırları aşarak azami canınızı %15 arttırırsınız ve hem sınırları aştığınızda hem de sonrasında 3 saniyede bir kendinizin ve 1200 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınızın azami canının %3’ünü yenilersiniz (90 saniye bekleme süresi) ⇒ Ultinizi kullandığınızda 9 saniyeliğine sınırları aşarak azami canınızı %12,5 arttırırsınız ve hem sınırları aştığınızda hem de sonrasında 3 saniyede bir kendinizin ve 1200 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınızın azami canının %2,5’ini yenilersiniz (90 saniye bekleme süresi)
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 100 İlave Can kazandırır ⇒ Diğer efsanevi eşyalara 75 İlave Can kazandırır

Sönmez Şafak

 • CAN: 500
 • ZIRH: 40
 • BÜYÜ DİRENCİ: 40
 • YETENEK HIZI: 15

Kefaret

 • TOPLAM BEDEL: 2300 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: Alazcevher + Yasak İdol + 700 Altın ⇒ Ahenk Kadehi + Yasak İdol + 550 Altın
 • CAN: 200 ⇒ 250
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 (Not: Değişmedi.)
 • İYİLEŞTİRME VE KALKAN GÜCÜ: %16 ⇒ %15
 • AKTİF – MÜDAHALE: 5500 birim mesafedeki bir alanı hedef aldıktan 2,5 saniye sonra inen ışık huzmesi, takım arkadaşlarınızı seviyelerine bağlı olarak 180-340 Can iyileştirir ve rakip şampiyonları yakarak onlara azami canlarının %10’una eşdeğer miktarda gerçek hasar verir (90 saniye bekleme süresi) ⇒ 5500 birim mesafedeki bir alanı hedef aldıktan 2,5 saniye sonra inen ışık huzmesi, takım arkadaşlarınızı seviyelerine bağlı olarak 200-400 Can iyileştirir ve rakip şampiyonları yakarak onlara azami canlarının %10’una eşdeğer miktarda gerçek hasar verir (90 saniye bekleme süresi)
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – UYUM: Her fazladan %25 Taban Mana Yenilenmesi başına %25 Taban Can Yenilenmesi kazanırsınız.

Shurelya’nın Savaş Şarkısı

 • TOPLAM BEDEL: 2500 ⇒ 2300
 • EŞYA TARİFİ: Alazcevher + Bandle Camı Ayna + 750 Altın ⇒ Alazcevher + Bandle Camı Ayna + 550 Altın
 • YETENEK GÜCÜ: 40 ⇒ 35
 • CAN: 200 (Not: Değişmedi.)
 • YETENEK HIZI: 20 (Not: Değişmedi.)
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 (Not: Değişmedi.)
 • AKTİF – İLHAM: Size ve 1000 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınıza 5 saniyeliğine +%30 İlave Hareket Hızı kazandırırsınız (75 saniye bekleme süresi) (Not: Değişmedi.)
 • ÖZEL PASİF – MOTİVASYON: Takım arkadaşlarınıza iyileştirme, kalkan veya güçlendirme sağladığınızda siz ve takım arkadaşınız 1,5 saniyeliğine +%25 İlave
 • Hareket Hızı kazanırsınız ⇒ Takım arkadaşlarınıza iyileştirme, kalkan veya güçlendirme sağladığınızda siz ve takım arkadaşınız 1,5 saniyeliğine +%20 İlave Hareket Hızı kazanırsınız
 • İHTİŞAMLI PASİF: Diğer efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı kazandırır. (Not: Değişmedi.)

Shurelya’nın Ağıtı

 • YETENEK GÜCÜ: 65
 • CAN: 300
 • YETENEK HIZI: 25
 • MANA YENİLENMESİ: %200

Akan Su Asası

 • TOPLAM BEDEL: 2300 ⇒ 2100
 • EŞYA TARİFİ: Kuvvet Kitabı + Yasak İdol + Kuvvet Kitabı + 630 Altın ⇒ Ruh Yeli + Yasak İdol + 450 Altın
 • YETENEK GÜCÜ: 50 ⇒ 35
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %100 ⇒ %75
 • İYİLEŞTİRME VE KALKAN GÜCÜ: %8 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] HAREKET HIZI: %5
 • ÖZEL PASİF – COŞKUN AKINTI: Bir takım arkadaşınıza iyileştirme ve kalkan sağlamak ikinize de 4 saniyeliğine takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak 25-45 Yetenek Gücü ve 20 Yetenek Hızı kazandırır ⇒ Bir takım arkadaşınıza iyileştirme ve kalkan sağlamak ikinize de 4 saniyeliğine takım arkadaşınızın seviyesine bağlı olarak 30-45 Yetenek Gücü ve 20 Yetenek Hızı kazandırır

Gözcü Totemtaşı

 • [YENİ] BİR HEDEF GÖSTER: Gözcü Totemtaşı artık yalnızca destek hedefi tamamlandıktan sonra alınabiliyor.
 • TOPLAM BEDEL: 1100 (Not: Değişmedi.)
 • EŞYA TARİFİ: Yok (Not: Değişmedi.)
 • CAN: 150 (Not: Değişmedi.)
 • YETENEK HIZI: 10 (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] TABAN MANA YENİLENMESİ: %50
 • ÖZEL PASİF – SİHİRLİ ZULA: Bu eşya alınan 3 Kontrol Totemi’ni saklayabilir. (Not: Değişmedi.)
 • [YENİ] ÖZEL PASİF – IXTAL’IN LÜTFU: İlave canınızı, ilave saldırı gücünüzü, yetenek hızınızı ve yetenek gücünüzü %8 arttırır.

Nöbetçi Totemtaşı

 • [YENİ] BİR HEDEF GÖSTER: Nöbetçi Totemtaşı yalnızca destek hedefi tamamlandıktan sonra alınabilir.
 • TOPLAM BEDEL: 2300
 • EŞYA TARİFİ: Gözcü Totemtaşı + 1200 Altın
 • CAN: 250
 • YETENEK HIZI: 10
 • TABAN MANA YENİLENMESİ: %50
 • ÖZEL PASİF – SİHİRLİ ZULA: Bu eşya alınan 3 Kontrol Totemi’ni saklayabilir.
 • ÖZEL PASİF – GÖZLEM: Yerleştirebileceğiniz Görünmez Totem ve Kontrol Totemi sınırını 1 arttırır.
 • ÖZEL PASİF – IXTAL’IN SEÇİLMİŞİ: İlave canınızı, ilave saldırı gücünüzü, yetenek hızınızı ve yetenek gücünüzü %20 arttırır.

Zeke’nin Ahengi

 • TOPLAM BEDEL: 2400 ⇒ 2200
 • EŞYA TARİFİ: Alazcevher + Buzul Kalkan + 700 Altın ⇒ Hayatpınarı Madalyonu + Buzul Kalkan + 250 Altın
 • CAN: 250 ⇒ 200
 • MANA: 250 (Not: Değişmedi.)
 • ZIRH: 35 ⇒ 45
 • YETENEK HIZI: 20 ⇒ 15
 • AKTİF – RUH KÖPRÜSÜ: Bir Suç Ortağı belirlersiniz (60 saniye bekleme süresi). (Not: Değişmedi.)
 • ÖZEL PASİF – AHENK: Bir rakibi hareketsiz bıraktıktan sonraki 8 saniye boyunca Suç Ortağı’nın saldırıları ve yetenekleri isabet halinde seviyeye bağlı olarak o rakibe fazladan 30 ila 70 (+%7,5 YG) (+%1,5 Azami Can) Büyü Hasarı verir. (Not: Değişmedi.)

Diğer Eşyalar

İlahsindiren

 • Büyülükılıç Hasarı: Taban saldırı gücünün %125’i artı hedefin azami canının %6’sı (menzilli hedefler için %3’ü) ⇒ Taban saldırı gücünün %160’ı artı hedefin azami canının %4’ü (menzilli hedefler için %2’si)

Son Kış

 • [KALDIRILDI] BEDELSİZ Mİ?: Son Kış’ın Sonsuzluk pasifinin kalkanı artık mana harcamıyor.

Doğanın Kudreti

 • TOPLAM BEDEL: 2900 Altın ⇒ 2800 Altın
 • CAN: 350 ⇒ 400
 • BÜYÜ DİRENCİ: 70 ⇒ 60
 • PASİF – AZAMİ SOĞURMA YÜKÜ: 6 ⇒ 10
 • [KALDIRILDI] PASİF – DAĞILIM: Dağılım artık çarpılarak artan büyü hasarı azaltması sağlamıyor.
 • [YENİ] PASİF – DAĞILIM: Dağılım artık 30 İlave Büyü Direnci sağlıyor.

Kaniçen

 • TOPLAM BEDEL: 3300 ⇒ 3200
 • İHTİŞAMLİ PASİFİNİN EFSANEVİ EŞYA BAŞINA SAĞLADIĞI CAN: 50 ⇒ 75

Bitmez Açlık

 • İHTİŞAMLİ PASİFİNİN EFSANEVİ EŞYA BAŞINA SAĞLADIĞI CAN: 50 ⇒ 75

Omurgakıran

 • EŞYA TARİFİ: Kazma + Ağırkan + 825 Altın (2800 Toplam Altın) ⇒ Kazma + Ağırkan + Kanatlı Ayzırhı + 225 Altın (3000 Toplam Altın)
 • SALDIRI GÜCÜ: 50 ⇒ 60
 • [YENİ] İLAVE HAREKET HIZI: Artık %5 Hareket Hızı sağlıyor.

Dominik Efendi’nin Hürmetleri

 • DEV KATİLİ: Azami can farkına göre fiziksel hasarınızı arttırır ⇒ Azami can farkına göre fiziksel ve büyü hasarınızı arttırır

Kayıp Cilt

 • EŞYA TARİFİ: Kuvvet Kitabı + Safir Kristal + Kuvvet Kitabı + 80 Altın (toplam 1300 Altın) ⇒ Kuvvet Kitabı + Safir Kristal + 265 Altın (toplam 1100 Altın) (Not: Luden’in Çığlığı’nın toplam bedeli değişmedi ve bu eşyadan düşen 200 Altın onun birleştirme bedeline eklendi.)

Malmortius’un Ağzı

 • TOPLAM BEDEL: 2900 ⇒ 2800
 • PASİF – CAN SİMİDİ’NİN BEKLEME SÜRESİ: 75 saniye ⇒ 90 saniye
 • PASİF – CAN SİMİDİ’NİN KALKAN SÜRESİ: 5 saniye ⇒ 2,5 saniye

Rabadon’un Şapkası

 • PASİF – SİHİRLİ ESER’İN YETENEK GÜCÜ ARTIŞI: %35 ⇒ %40

Sterak’ın Güvencesi

 • [YENİ] DEVLEŞME: Can Simidi tetiklendiğinde 8 saniyeliğine boyutunuzu %25 arttırır ve %30 Sıvışma kazandırır.

Hızkesen

 • SALDIRI GÜCÜ: 50 ⇒ 60

Düşkıran

 • SALDIRI GÜCÜ: 60 ⇒ 70

Üçlü Kuvvet

 • ÜÇLÜ DARBE SÜRESİ: 3 saniye ⇒ 5 saniye
 • SALDIRI GÜCÜ: 35 ⇒ 40
 • SALDIRI HIZI: %30 ⇒ %35

Ebedi Kuvvet

 • ÜÇLÜ DARBE SÜRESİ: 3 saniye ⇒ 5 saniye
 • SALDIRI GÜCÜ: 45 ⇒ 50
 • SALDIRI HIZI: %40 ⇒ %45

Erken Safha Düzenlemeleri

Özellikle erken safhalardaki koridor aşamasının ormancılar veya haritada dolaşan şampiyonlar gibi dış faktörler yerine koridorda karşınızda yer alan şampiyonu yenmeye dayalı olması için Sezon Ortası Dönem yamasında büyük değişiklikler getiriyoruz. Haritada dolaşmanın güçlü bir taktik olarak kalmasını istiyoruz. Ama an itibarıyla oyunun en ideal taktiği 1’e 1 veya 2’ye 2 koridorları kazanmak yerine diğer koridorları hızla kartopu etkisine sürüklemenin yollarını bulmaktan geçiyor. Bu değişikliklerin ardından her iki taktik de daha eşit derecede ödüllendirici olmalı.

Başlangıç Platformunda Mana Yenilenmesi

Eskiden mana, yetenek kullanıcılarının erken safhalarda minyon dalgalarını temizleyebilmesini sınırlamak için kullanılıyordu. LoL’ün kadrosunda yer alan şampiyonların çeşitlenmesinden, minyon dalgası temizlemenin yaygınlaşmasından ve kaynak kullanmayan daha çok şampiyon olmasından ötürü mana artık eski manasını yitirdi. Üsse dönmek zorunda kalmak, aksiyonun dışında kaldığınız için zaten yeterince üzücü. Bir de canınız tam olmasına rağmen sırf mananız dolsun diye dönmek âdeta yaranıza tuz basıyor. Dolayısıyla zora düşüp üsse dönmek zorunda kaldıklarında mana kullanıcılarının ve mana kullanmayanların aynı şartlara tabi olmalarını sağlıyoruz.

 • 0,25 SANİYE BAŞINA MANA YENİLENMESİ: %2,1 Azami Mana ⇒ %3,1 Azami Mana

Sığınak Zamanı

20. dakika eskiden LoL’de koridor aşamasının sonunu temsil ederdi. Ama oyun hızlandığı için sığınak etkisinin artık kule barikatlarının düşmesiyle aynı anda başlamasını sağlıyoruz. Bu değişikliğin koridor ittirme ve üsse dönme taktiklerini nasıl etkilediğini takip edeceğiz. Ama en azından şimdilik etkileyici sığınak animasyonlarını daha erken göreceksiniz.

 • SIĞINAK ETKİSİNİN BAŞLANGICI: 20. dakika ⇒ 14. dakika

Saçartohum’un Ortaya Çıkma Zamanı

Erken safhalarda haritada dolaşmayı ve baskın tehdidini azaltmak için Saçartohumların ilk kez ortaya çıkma zamanını geciktiriyoruz. Böylece ileri safhalara kadar olası baskın seçeneklerinin azalmasını bekliyoruz. Yani totem yerleştirmeyi ihmal etmeyin! Gerçi siz bunu unutmazsınız zaten ama…

 • NEHİR DUVARLARININ ÜSTÜNDEKİ SAÇARTOHUMLARIN ORTAYA ÇIKMA ZAMANI: 5:00-5:30 ⇒ 9:00-9:30

Minyonlar

İlk olarak minyon dalgalarının hızını düzenlemeye yönelik büyük bir değişiklik getiriyoruz. İlk karşılaşanlar her zaman orta koridor minyonları oluyor. Yani yan koridor oyuncuları minyon dalgalarını temizlemek için kendilerini riske atarken orta koridor oyuncuları minyon dalgasını temizleyip baskın aramaya veya haritada dolaşmaya başlayabiliyor. Orta koridor oyuncuları yüksek baskı uygulayan hamleler yaparken minyon dalgalarındaki bu eşitsizlik yüzünden pek bir şeyi riske atmak zorunda kalmıyor. Minyon dalgalarının zamanlamasını yakınlaştırıyoruz ve böylece haritada dolaşmak isteyen orta koridor oyuncularının daha çok baskıyla karşılaşmasını sağlıyoruz.

Minyonlara getirdiğimiz diğer değişiklik de minyonların kulelerin yakınındaki davranışlarına yönelik. Oyundaki en güçlü hamlelerden biri, büyük bir minyon dalgası oluşturmak ve bu dalgayı rakip kuleye doğru ittirmekten geçiyor. Bu hamle hem birçok fırsat sunuyor hem de başarıyla gerçekleştirildiğinde rakipleri yüksek miktarda deneyim ve altından mahrum bırakıyor. Aslında kazanan koridorların bolca ödüllendirilmesinden yanayız. Fakat kazanan koridoru seçip minyonları yavaşça ittirerek bu taktiğin istikrarla uygulanabildiğini göz önünde bulundurursak söz konusu ödüllerin fazla büyük olduğunu düşünüyoruz. Minyonların bir kuleye hasar verdikten sonra hedeflerini bir daha değiştirmemelerini sağlayarak kule altı hamlelerini daha riskli hale getiriyoruz. Böylelikle artık kule altı dalmayı planlarken dost minyonların hasarına bel bağlamamanız ve rakibinizin üstündeki avantajınızın daha büyük olması gerekecek.

 • [YENİ] MİNYONLARIN HÜCUMU: İlk minyon dalgası haricindeki orta koridor minyonları artık yan koridor minyonlarıyla aynı anda karşı karşıya geliyor. Bunun için yan koridor minyonlarını hızlandırdık. Bu etki 14. dakikaya kadar sürüyor.
 • [YENİ] AT GÖZLÜĞÜ: Halihazırda bir rakip kuleye saldıran minyonlar artık hedef alınan rakip şampiyona saldırmaya yönelik yardım çağrılarını görmezden geliyor. Bırakın işlerini yapsınlar.
  Kule

Oyuna bazı karma dizilimleri geri eklediğimize göre karma dizilimlerin önemli ve istemsiz dezavantajlarından birini kaldırıyoruz.

 • ŞAMPİYONLARIN KULELERE YÖNELİK HASARI: Şampiyonun taban saldırı gücü artı ilave saldırı gücünün tamamı ya da yetenek gücünün %60’ından daha yüksek olanı ⇒ Şampiyonun toplam saldırı gücü artı yetenek gücünün %60’ı (Not: Saldıran şampiyonun yetenek gücünün %60’ı ilave saldırı gücünden fazlaysa hasar türü hâlâ büyü hasarına dönüştürülüyor.)

Kule Barikatları

Tek bir baskının, Vadi’nin Alameti’nin veya geri dönüşü olmayan bir hatanın ardından 2-3 kule barikatı kaybetmeye ve dolayısıyla koridorun kontrolden çıkarak kartopu etkisine bağlamasına hepimiz aşinayız. Aslında bu durumlar kişisel zaferler açısından önemli. Fakat bu yüzden koridordaki etkileşimin çabucak sona ermesi çizgiyi biraz aşıyor. Aşağıdaki değişiklikle birlikte özellikle etrafta birden fazla rakip varken art arda kule barikatı yıkmak epey zorlaşacak. 1 kule barikatının yıkıldığı baskın veya tek bir katledilme gibi daha küçük zaferlerin etkilenmesini beklemiyoruz. Ama bu değişiklik, sizi minyon dalgasının bir kere itilmesinin veya rakip takımın rotasyon yapmasının ardından kulenizi kaybetmekten korumalı.

 • BARİKATLARIN HÜCUM DİRENÇLERİ (BİR BARİKAT YIKILDIKTAN 20 SANİYE SONRASINA DEK): Şampiyon sayısına bağlı olarak 0-180 ⇒ Şampiyon sayısına bağlı olarak 45-225

Dizginsiz Işınlanma

Bu yamadaki diğer değişiklikler yan koridor oyuncularının daha çok teke tek kapışabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu, üst koridor oyuncularının hem hayallerinin hem de kâbuslarının bir parçası. Çünkü genellikle üst koridordaki 1’e 1 kapışmanın erken safhalardaki etkisi epey az oluyor. Dizginsiz Işınlanma’nın zamanını daha erkene çekiyoruz. Böylece üst koridor oyuncularının ikinci ejderin alınmasında pay sahibi olmalarını sağlayarak erken safhalardaki etkinliklerini arttırıyoruz. Ayrıca Dizginsiz Işınlanma’nın erken safhalardaki bekleme süresini düzenliyoruz. Gerçi önceden dönüştüğü dakikalarda bekleme süresi eskisiyle aynı oluyor.

 • IŞINLANMA’NIN DİZGİNSİZ OLDUĞU SÜRE: 14. dakika ⇒ 10. dakika
 • DİZGİNSİZ IŞINLANMA’NIN BEKLEME SÜRESİ: 240 saniye ⇒ 1-10. seviyelerde 330-240 saniye

Ziynet Değişiklikleri

Uzak Görüş Dönüşümü

 • [YENİ] DUVARI DELEN GÖRÜŞ: Uzak Görüş Dönüşümü artık 500 birimlik mesafede duvarların üstünden de görüş sağlıyor.
 • [YENİ] BURAYA KULAK VER: Uzak Görüş Dönüşümü artık mini haritada açığa çıkarılan şampiyonların üstüne bir sinyal bırakıyor.
 • [YENİ] DAVETSİZ MİSAFİR UYARISI: Uzak Görüş Dönüşümü ilk kez bir şampiyonu tespit ettiğinde mini haritada bu şampiyonun üstüne bir sinyal gönderir, görüş alanını 800 birime yükseltir ve ardından kendini yok eder. (Not: Rakibinizin totemi kırıp 15 Altını cebe indirmek için yeterince vakti olmaya devam edecek.)

Kâhin Merceği

 • [YENİ] HEP BİRLİKTE: Kâhin Merceği’nin sahibi bir toteme saldırmaya devam ederken artık takımı da o totemin görüşünü kazanarak totem temizlemeye yardımcı olabiliyor. (Not: Kâhin Merceği sona ermeden önceki son vuruştan itibaren 2 saniyelik görüş sağlanır.)
 • [YENİ] ÇİFTE GÖRÜŞ: Kâhin Merceği’nin artık 2 yükü var.
 • YÜK YENİLEME SÜRESİ: 120-60 saniye ⇒ 160-100 saniye
 • SÜRE: 10 saniye ⇒ 6 saniye

ARAM Düzenlemeleri

Güçlendirmeler

 • Gnar: %100 Verilen Hasar ⇒ %105 Verilen Hasar
 • Gragas: %100 Verilen Hasar ⇒ %105 Verilen Hasar
 • Kled: %100 Verilen Hasar ⇒ %105 Verilen Hasar

Zayıflatmalar

 • Evelynn: %115 Verilen Hasar ⇒ %110 Verilen Hasar
 • Milio: %100 Kalkan Gücü ⇒ %95 Kalkan Gücü, %100 İyileştirme Gücü ⇒ %95 İyileştirme Gücü
 • Shen: %100 Alınan Hasar ⇒ %105 Alınan Hasar

Giderilen Hatalar

 • ISKA: 13.9 Yaması’nda Ashe’in aldığı hasar çarpanının %105 olmasına yol açan hata giderildi. Artık 13.8 Yaması’nda da olduğu gibi %115 Hasar alıyor.

İhtişamlı Mağaza Rotasyonu

İhtişamlı Mağaza’ya Merhaba Diyenler

 • Prestij Cesur Anka Xayah
 • Prestij Havai Fişek Vayne

İhtişamlı Mağaza’ya Veda Edenler

 • Prestij True Damage Senna
 • Prestij Gecenin Tırpanı Kayn
 • Şafağın Kılıcı Riven İhtişamlı Rengi (Gecenin Kılıcı)

Giderilen Hatalar ve Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

 • Oyuncunun /önle (/deafen) komutunu girdiğinde kendi sinyallerini de susturmasına yol açan hata giderildi.
 • Mordekaiser’in R – Ölüler Âlemi yeteneğinin Aurelion Sol’ün yeteneklerini sekteye uğratmasına sebep olan birkaç hata giderildi.
 • Neeko’nun pasifiyle şekline büründüğü canavar kesilirse normal saldırı yaptığında asıl haline dönmesine yol açan hata giderildi.
 • Kayle’ın R – Yüce Adalet yeteneğini bir takım arkadaşının üstünde kullandığında kılıcının görsel efektlerinin eksik olmasına yol açan hata giderildi.
 • Sylas’ın Samira’dan çaldığı R – Cehennem Tetiği yeteneğini kullanamamasına yol açan hata giderildi.
 • Neeko’nun Runaan’ın Kasırgası’nı kullanırken bazen W – Kandırıkçı yeteneğinin hasarını tutarsız bir şekilde uygulamasına yol açan hata giderildi.
 • Akshan’ın E – Kahraman Sallanışı yeteneğini kullanırken Q – İntikam Bumerangı ve W – Görünmez Muhafız simgelerinin grileşmemesine yol açan hata giderildi.
 • Şampiyon seçim ekranında Milio’nun destek konumunda gösterilmemesine yol açan hata giderildi.
 • Sivir Q – Bıçaklı Bumerang yeteneğinin ilk yarısında bir zamanı durdurma etkisini kullandığı takdirde bumerangın geri dönmemesine yol açan hata giderildi.
 • Ornn’un E ve R yeteneklerindeki kitle kontrolü etkilerinin olması gerekenden biraz daha uzun sürmesine yol açan hata giderildi.
 • Jarvan IV’ün üsse dönen bir Neeko’nun kopyası üstünde R – Afet yeteneğini kullandığında ardında görünmez minyonlar bırakmasına yol açan hata giderildi.
 • Neeko, eşyaları olan bir birimin şeklini almışken rakip takım tarafından Neeko’nun eşyalarına sinyal atılabilmesine yol açan hata giderildi.
 • Kızgın Buhurdanlık’ın güçlendirmelerinin her ikisinin de takım arkadaşının seviyesine bağlı olması gerekirken takım arkadaşına uygulanan güçlendirmenin onun seviyesine, eşya sahibine uygulanan güçlendirmeninse eşya sahibinin seviyesine bağlı olmasına yol açan hata giderildi.
 • Akshan’ın Baron veya ejder yerinde değilken onların çukurlarında sonsuza dek sallanabilmesine yol açan hata giderildi. Yihuuu!
 • Şekil değiştirmiş bir Neeko’nun oyun içi raporlama eylemiyle skor tablosunda açığa çıkarılabilmesine yol açan hata giderildi. Neeko oynamanın kural ihlali olmadığını hatırlatalım.
 • Akali’nin E – Çevik Silah yeteneğini yeniden kullanarak bazen duvarların üstünden geçememesine yol açan hata giderildi.
 • Akshan’ın R – Kısasa Kısas yeteneğinin gideceği yönü bazen yanlış göstermesine yol açan nadir bir hata giderildi.
 • Dizginsiz Işınlanma’nın simgesinin Savaş Sisi’nden çıkana dek görsel açıdan geliştirilmemesine yol açan hata giderildi.
 • Neeko şekil değiştirdiğinde bile Sadece Şampiyonları Hedef Al seçeneğinin onun üstünde işe yaramasına yol açan hata giderildi.
 • Prestij Yıldız Muhafızı Neeko şekil değiştirdiğinde bile sığınak görsel efektlerinin varlığını korumasına yol açan hata giderildi.
 • Azir’in W, E ve Q kombosuyla azami mesafeyi kat etmesinin bazen oyunun çökmesine yol açtığı nadir bir hata giderildi.
 • Neeko’nun bir totemin yanındayken dükkânı kapatıp bir canavarın şekline büründüğü durumlarda saldırı hızının 2,5 katına çıkmasına yol açan hata giderildi.
 • Normal saldırı yapılırken şampiyonun katledildiği durumlarda Nashor’un Dişi’nin isabet halinde hasarının son vuruşa uygulanmamasına yol açan hata giderildi.

Giderilen Kostüm Hataları

 • Cadılar Meclisi Morgana’nın sol eliyle saldırmasının ardından hareket komutu verildiğinde animasyon geçişini gerçekleştirememesine yol açan hata giderildi.
 • Neeko’nun Binbir Surat pasifiyle kopyaladığı Ruh Çiçeği Ahri’nin Ruh Saldırısı güçlendirmesi sona erdikten sonra bile güçlendirilmiş biçimini korumaya devam etmesine yol açan hata giderildi.
 • Sona’nın E – Sürat Şarkısı yeteneğinden etkilendiğinde Ağaç Ata Ahri’nin altında kullanılmayan bir etkinin belirmesine yol açan hata giderildi.
 • Gölgedövmeli Master Yi’nin R – Gözükara yeteneğinin bekleme süresi iade etme ses efektlerinin Savaş Sisi’nden duyulabilmesine yol açan hata giderildi.
 • Gölgedövmeli Master Yi’nin R – Gözükara kullandıktan sonra Q – Alfa Vuruşu kullandığında ardında bir şampiyon görüntüsü bırakmasına yol açan hata giderildi.
 • Yenilmez Varus, Zebani Varus, KOD ADI: Varus ve Kozmik Avcı Varus kostümlerinde minyonlara ve destansı olmayan canavarlara isabet ettirilen Q – Deşen Ok yeteneğinin görsel efektlerin eksik olmasına yol açan hata giderildi.

Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler

 • Buzul Ay Ahri
 • Buzul Ay Morgana
 • Buzul Ay Varus

League of Legends 13.10 Yama Notları hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizler ve diğer tüm okurlar ile paylaşmayı unutmayın!


İlginizi Çekebilir:

VALORANT iade politikası nedir? VALORANT iade etme işlemi nasıl yapılır?

League of Legends vcruntime140_1.dll hatası çözümü nasıl yapılır?

CS:GO Sınırsız Mermi Kodu Nedir? Nasıl Kullanılır?

VALORANT 0.1 KB indirme sorunu nasıl çözülür? VALORANT 0.1 KB hatası çözümü

VALORANT Rank sıralaması nedir? Anlatıyoruz!

Şef Editör - Espor ve gazetecilik işlerini kovalıyorum. - yusufcan@playerbros.com

Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Güncel