Connect with us

Espor

Espor Hukuku: Bağımsız bir statüye sahip olmanın espora katkısı

Espor Hukuku serimize “Bağımsız Bir Statüye Sahip Olmanın Espora Katkısı” ile devam ediyoruz.

espor

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık tarafından hazırlanan Espor Hukuku serimizin yeni yazısında konumuz Bağımsız bir statüye sahip olmanın espora katkısı oluyor.

TESFED, hukuki statü açısından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü  (“SHGM”)’ye bağlı olarak federasyon faaliyetlerini yürüten bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda  mali ve idari açıdan bağlı federasyon statüsüne sahip olan TESFED’in bağımsız spor  federasyonu olarak faaliyetlerde bulunması espor ekosistemi açısından büyük önem arz  etmektedir. Espor ekosistemi paydaşlarının bağımsız bir federasyon bünyesi altında  birbirleriyle iletişime geçmesi esporun gelişimi açısından da büyük faydalar  sağlayacaktır. TESFED’in sahip olacağı bağımsız federasyon unvanının getireceği marka  değeri, sponsorluk ilişkileri bakımından sağlayacağı yararın yanı sıra bağımsız ve tarafsız bir  otoritenin varlığı espor ekosisteminde doğabilecek ihtilafların çözülmesi anlamında da faydalı  olacaktır.

Bağımsız Federasyon Unvanının Getirileri 

Hukuken bağlı federasyon olarak TESFED’in; SHGM bütçesinden ayrılacak pay veya SHGM bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak gibi mali  avantajlara sahip olması sahip olunan hukuki yapının pozitif yönleridir. Bu kapsamda  federasyonun espor dalıyla ilgili sporcuların eğitim ve yetiştirilmeleri için gerekli olan ve  ihtiyaç duyulan antrenörlerin yetiştirilmeleri noktasında Bakanlık desteklerinden faydalanması  önem arz etmektedir.  

Ancak bağımsız federasyon unvanı ile kavuşulacak yapı ve espor ekosisteminin büyüme ivmesi  birlikte değerlendirildiğinde bağlı federasyon olmanın negatif yönleri daha fazla açığa  çıkmaktadır. Espor ekosisteminin doğrudan içinde olan ve daha yakından takip edebilen  TESFED’in, yapılması gereken yasal düzenlemeler veya talimatları zaman kaybetmeksizin  gerçekleştirebilmesi önem arz etmektedir. Pandemi süreci ve akabinde pek çok büyük  organizasyonun düzenlendiği ekosistemde hukuki zeminin zaman kaybetmeksizin yürürlüğe  konulması gerekmektedir. Bağımsız federasyon yapısı ile talimat çıkarma yetkisi elde edecek  TESFED ise bu hususu hızlı bir şekilde yerine getirebilecektir.

Çeşitli Örneklerle Dünyada Güncel Durum 

Anlatılanlar ışığında neredeyse tamamen özel hukuk tüzelkişilerinin etkili olduğu, eğlence  sektörü bakımından espor ekosisteminin ihtiva ettiği önem ve yüksek reklam potansiyeli  sebebiyle TESFED’in bağımsız spor federasyonu statüsünü elde etmesi espor ekosistemine  sağlayacağı büyük fayda ile birlikte federasyonun da daha aktif almasını gerçekleştirecektir.  Henüz spor federasyonları bakımından TFF örneği hariç olmak üzere bağımlı ve bağımsız  federasyon bünyelerinde bahsedilebilse de başka ulusal federasyonların statülerinin ne  olduğunun incelenmesi de faydalı olacaktır.  

Özellikle bu kapsamında TESFED’in sahip olabileceği farklı statüler uluslararası alanda  kullanılan yapılar örnek alınarak dizayn edilebilir. Öncelikle Kıta Avrupası hukuku uygulanan  Fransa örneğinin incelenmesi önem arz etmektedir. Her ne kadar Fransız Hukuku’na göre resmi  federasyon statüsünde olmasa da Fransa Espor Federasyonu (France Esports) Fransa devleti  tarafından doğrudan desteklenmektedir. Bu noktada örnek vermek gerekirse Fransa Ulusal  Olimpiyat ve Spor Komitesi’nin esporun tanınması hususlarında resmi olarak iş birliği  yapmaktadır. Ayrıca espor ekosistemini doğrudan düzenleyen “Numeric Kanunu” isimli  mevzuata sahip olan Fransa’da regülasyon çalışmaları kapsamında Fransa Espor  Federasyonu’nun temsilci sıfatına sahip olduğu görülmektedir.  

Ancak yine Avrupa ülkelerinden olan İngiltere’de ise en çok nüfuza sahip denebilecek British  Esports Association ise dernek statüsüne sahip olan ve yarar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak  varlığını devam ettirmektedir. 

Verilen Fransa örneğinin çok ötesinde ise Güney Kore örneği yer almaktadır. Esporun  anavatanı olarak görülen Güney Kore’de ise devlet tarafından doğrudan regülatif düzenlemeler  yapma yetkisi verilmiş olan federasyon bulunmaktadır. Bilinen kısa adıyla KeSPA(Korean  eSports Association) Güney Kore Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı onayıyla 2000 yılında  kurulmuş resmi bir federasyondur. Aynı zamanda Güney Kore ulusal olimpiyat komitesinin de  bir parçası olarak varlığını devam ettiren KeSPA profesyonel espor oyuncularının alacağı  minimum ücretten, en az bir yıllık sözleşme akdedilmesi zorunluluğu getirebilecek kadar özerk  bir yapıya sahip bulunmaktadır.

Değerlendirme

Sonuç olarak hem ülkemizde hem dünyada espor ekosisteminin sürdürülebilirliğini ve sınırları  daha belirli bir alan olmasını sağlamak gayretinde olan çeşitli yapılarda espor federasyonları  bulunmaktadır. Bahsetmek gerekir ki TESFED’in SHGM çatısı altında bağlı spor federasyonu  sıfatı espor ekosisteminin gelişimi için yakın gelecek için yeterli olsa bile daha uzun vadede  bağımsız spor federasyonu bünyesine kavuşması gerektiği düşünülmektedir. Daha öncede  belirtildiği üzere gelişme ivmesi çok yüksek olan espor ekosisteminin en öneli paydaşlarından  biri olan TESFED’in bağımsız bir yapıya kavuşmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.

Elinden kalem düşmeyen...

Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Espor